K.M.V.D.E.M.B. Regionale Kortrijk

Beste bezoeker, Welkom op de pagina van de K.M.V.D.E.M.B regionale Kortrijk

Met de Koninklijke en Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles van België voor daden van moed,zelfopoffering en van menslievendheid regionale Kortrijk zijn wij aanwezig op vele plechtigheden of herdenkingen. Dit om te herdenken aan de gesneuvelden die gezorgd hebben voor de dingen die wij momenteel hebben.

Met de Vereniging hebben wij 2 doelen.

De vaderlandsliefde bevorderen met als leuze “Trouw aan Koning en aan Vaderland”.

Daden van moed en zelfopoffering belonen met als leuze “Redden of Vergaan”.