K.M.V.D.E.M.B. Regionale Kortrijk

Raadgeving bij het hoe, welke eervolle onderscheidingen en medailles dragen bij plechtigheden met een vaderlandslievend karakter

Wanneer er een plechtigheid is met een vaderlandslievend karakter zijn er toch vele verbaasd over het feit hoe oneervol er wordt omgegaan met eretekens en eervolle onderscheidingen die personen ontvangen hebben. Daarom willen wij deze raad meegeven hoe de eretekens en onderscheidingen gedragen worden.

Medailles of eretekens verkregen als verzameling of als herinneringsmedailles aan een bepaald feit mag je nooit op je kledij dragen.

De Militaire eretekens en medailles

De regel is dat men enkel de hoogste medaille in een bepaalde orde mag/kan dragen.

 • Leopoldsorde
 • Kroonorde
 • Orde van Leopold 2
 • Daarna volgen de militaire eretekens, medailles van humanitaire operaties ed.

  Medailles uitgereikt door de KMVDEMB

  Aangesloten leden

 • Gekroond België: hetzelfde principe geld hier als bij de militaire medailles en eretekens, men draagt enkel de laatste medailles m.a.w. wanneer men na 5 jaar “gekroond België zilver” ontvangt verwijderd men “gekroond België brons.
 • Palmen van menslievendheid: ok hier hanteren we het zelfde principe dat enkel de laatst gekregen medaille gedragen wordt. Palmen van menslievendheid Brons wordt dus niet meer gebruikt indien men Palmen van menslievendheid Zilver ontvangt.
 • Effectieve leden

 • Orde in het Belgisch kruis: ondertussen kennen we het algemeen principe van hoe we onze medailles moeten rangschikken en dragen, dus wanneer men bv. in aanmerking voor commandeur in de orde van het Belgisch kruis wordt het ereteken van officier in de orde van het Belgisch kruis niet meer gebruikt/gedragen.
 • Gekroond België: Weerom gebruiken we hier het zelfde principe van enkel het hoogste ereteken/medaille dragen.
 • Palmen van menslievendheid:Weerom gebruiken we hier het zelfde principe van enkel het hoogste ereteken/medaille dragen.
 • Dit heeft tot gevolg dat men max 4 medailles van de vereniging kan/mag dragen.

  Voor onze leden die ook aangesloten zijn bij IMOS passen we dezelfde manier van werken toe, we dragen enkel de hoogste onderscheiding.

  Reikt men u de IMOS Order of Merrit Cross commandeur uit zal je de voorgaande medaille IMOS Order of Merrit Cross officer niet meer gebruiken.

  Andere eretekens zoals Laureaat van de arbeid mogen van zelfsprekend ook gedragen worden maar let wel ook hier telt enkel de hoogste/laatste ereteken.

  Veel gestelde vragen

 • Ik heb 2 medailles “Commandeur” wat doe ik nu?

 • Men kan ze natuurlijk nooit gelijktijdig dragen. De keuze van welke medailles te dragen liggen bij de belanghebbende, wordt de plechtigheid/bijeenkomst bv. georganiseerd door de vereniging draag je waarschijnlijk de eretekens uitgereikt door de vereniging.

 • Ik heb eretekens/medailles zonder attest/diploma.

 • Indien je eretekens/medailles zonder diploma/attest verkregen hebt/aangekocht via internet kan je deze NIET dragen. Enkel eretekens/medailles die je door een officiële instantie hebt ontvangen mogen tijdens officiële plechtigheden gedragen worden.

  Draag je eretekens/medailles met fierheid & respect waarvoor ze staan.

  Indien je vragen hebt omtrent aarzel dan zeker niet om dit aan iemand van het bestuur te vragen, met veel plezier allen we je hierbij helpen.