K.M.V.D.E.M.B. Regionale Kortrijk

Onder het beleid van Z.M. Koning Leopold I werd te Brussel op 3 december 1865 de Menslievende Vereniging der Dragers van Eretekens en Medailles voor daden van moed en zelfopoffering gesticht.

Vanaf haar stichting verleende de vereniging eretekens en onderscheidingen voor daden van moed en zelfopoffering en slechts op 21 juli 1867 verleende de Staat officieel de eretekens onder de benaming “Burgerlijke Onderscheidingen”.

Op 7 september 1875 besliste Z.M. Koning Leopold II aan de vereniging een vaandel te schenken. De plechtigheid ging door op 25 september 1875 om 13 uur met een grootse stoet vanaf het Brusselse Stadhuis met aan het hoofd de heer Burgemeester van Brussel en Erevoorzitter de heer J. ANSPACH, de voorzitter de heer V. VAN PARIJS en de heer J. DEVAUX. De stoet samengesteld door een groot aantal leden, onder wie oud-vrijwilligers van 1830, en verschillende afgevaardigden van Maatschappijen van Gemedailleerden uit de Provincies.

Om 13.30 uur werd in het Koninklijk Paleis het vaandel door Z.M. Koning Leopold II persoonlijk aan de vereniging geschonken.

Bij Koninklijk Besluit van 2 juli 1893 werd het opschrift “Gift van de Koning” en “Koninklijke Vereniging” op het vaandel toegevoegd. Dit eerste historische vaandel werd op zaterdag 7 december 1974 om 10 uur, onder Hoge Bescherming van Z.M. Koning Boudewijn I, officieel aan het Museum van de Dynastie geschonken.

Op 14 januari 1984 mocht de vereniging haar 100-jarig bestaan vieren in de hoedanigheid van Koninklijke Vereniging onder de Hoge Bescherming van Z.M. Koning Boudewijn I en het Erevoorzitterschap van de heer H. BROUHON, Burgemeester van de Stad Brussel.

De vereniging heeft als doel menslievendheid en vaderlandsliefde:

Elke inmenging in politieke, filosofische, godsdienstige of taalproblemen, is verboden.

De Provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen is tot stand gekomen op 14 mei 1979 met 31 leden, die jaar na jaar in aantal aangroeide wat het bewijs is van de vriendschapsbanden in en om de vereniging en de erkentelijkheid tegenover zij die in eer hun medailles en eretekens dragen. Deze stichting had plaats in het toenmalig lokaal “Le Savoyard” op de Grote Markt te Kortrijk als voorbereiding tot een definitieve oprichting van de Provincie West-Vlaanderen.

Er zijn drie regionales in West-Vlaanderen: Brugge – Westland (Ieper) en Kortrijk. Met ingang van 1987 wordt de Heer Baron Antoine BEKAERT Ere-Voorzitter van de Provincie West-Vlaanderen. Met ingang van 1 augustus 2005 wordt het Ere-Voorzitterschap overgenomen door Graaf Henri d’UDEKEM d’ACOZ.

De regionale Kortrijk

Na de voorbereidende ontmoeting van 14 mei 1979, werd op 15 juni 1979 de officiële oprichting bevestigd.

De vlag van de Regio Kortrijk, plechtig ingehuldigd op 7 januari 1984, wordt bij alle plechtigheden met eer gedragen als symbool van onze vereniging en haar eerbied voor Koning en Vaderland. De eerste vaandeldrager is de Heer SEGERS. Het meterschap wordt opgenomen door Mevrouw GOSSIAUX en het peterschap door de Heer Norbert LORREZ.